Livets Bog, bind 7
Det bliver ikke den materialistiske videnskab eller de religiøse dogmer, men derimod lidelseserfaringerne, der kommer til at føre menneskeheden ud af dommedagens rædsler
2522. Det er menneskehedens næsten totale uvidenhed med hensyn til den åndelige eller psykiske materie, der har affødt dommedagens rædsler. Den åndelige materie og menneskets deri forekommende skabelse er det samme som skabelsen af dets begær, lyster og laster. Det er igen disse begærs skabelse i åndelig materie, der er det samme som væsenets tankefunktion. Denne tankefunktion er lige såvel en skabelsesproces som den skabelse, menneskene udfører med deres fysiske legeme. At al skabelse på det fysiske plan må være logisk for at kunne opfylde hensigten med dens tilblivelse, er selvfølgeligt. I modsat fald bliver den en skuffelse eller mental katastrofe for sit ophav. På samme måde bliver al mental eller psykisk skabelse, hvilket vil sige: vor tankefunktion, til katastrofer eller sammenbrud, bliver til skuffelser, ærgrelser, bitterhed og vrede, hvis vi ikke tænker logisk. Disse foreteelser er afsporing fra det menneskelige i mennesket eller fra det virkeligt gode. Det, der skal føre menneskeheden ud af dommedagens mørke, bliver således ikke den materialistiske videnskab, ligeså lidt som det bliver det religiøse princip i den forældede fortolkning, der endnu gør sig gældende. Det bliver derimod først og fremmest igennem den erfaringsophobning, menneskeheden tilegner sig igennem dommedagens rædsler og besværligheder.