Det Evige Verdensbillede, bog 2
Forklaring til symbol nr. 26
28. Symbol nr. 26 symboliserer jordklodens kommende færdigudviklede menneskehed. Den gule sol i midten symboliserer hele menneskehedens fælles regering. De runde hvide felter med den sorte pil, der peger indad mod nævnte sol eller fællesregeringen, symboliserer jordens forskellige nationer og stater. De befinder sig alle i strålerne fra nævnte sol. Det betyder, at de er underlagt denne fælles regering eller overhøjhed. At strålerne er gule og grønne skal symbolisere, at de nævnte stater regeres ved intellektualiseret følelse, der igen er det samme som næstekærlighed. Der kan derfor heller ikke her findes nogen som helst form for krig og mørke karmalidelser. Sult, nød og fattigdom kendes heller ikke her. Her kan ingen leve på andres bekostning, eftersom den menneskelige skabeevne er den eneste værdienhed, ved hvilken man kan tilegne sig livets ophold.
Symbol af Martinus
Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige