Det Evige Verdensbillede, bog 3
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
Symbol nr. 32
1.  Guddommen og verdensaltets enhedsanalyse
Vi er hermed kommet igennem verdensaltets kosmiske grundanalyser, der samtidig er selve livsmysteriets løsning. Disse analyser har vi delt i tolv grundfacitter og symboliseret dem på symbolet i en sådan rækkefølge, at de tilsammen danner den enhedsanalyse, som hele verdensaltet i sig selv udgør. Vi vil her gennem livets egen tale vise sandhedssøgeren den altomfattende livets virkelige store sandhed, at man skal elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, og at verdensaltet er en eneste stor organisme for et levende væsen, der eksisterer under begrebet Gud, og at denne Guddom igennem denne organisme eller verdensaltet udgør et eneste evigt og uendeligt eksisterende lys- eller kærlighedsvæsen, i hvilket alle eksisterende levende væsener lever, røres og er. Vi skal nu ved hjælp af nærværende symbol gå over til at klarlægge dette altoverstrålende levende væsen, dette evige altrummende verdensalt, dette livets mysterium, i kraft af fysiske og kosmiske kendsgerninger eller evige facitter.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning