Det Evige Verdensbillede, bog 5
Menneskets atomverden og grundenergierne
Symbol nr. 46
46.1  Symbolet viser menneskets mikrounivers forstørret op til en gigantisk form som en hel stjernehimmel. Vi ser, at et sådant stjernesystem ikke blot er et mørkt rum med nogle lysende sole, men at grundenergierne udgør de elektriske kræfter i tomrummet imellem solene. Vi ser således mælkevejssystemer i form af hjernesystemet (grøn farve) og hjerte-, lunge- og blodsystemet (gul farve), fordøjelsessystemet (orange farve), intuitionssystemet (blå farve), hukommelsessystemet eller skelettet (indigo farve) og instinktsystemet (rød farve).
      Vi kan deraf lære at forstå, hvad det er, vi ser ude i verdensrummet, for vi kan virkelig igennem disse stjernesystemers reaktioner begynde at komme til klarhed over, hvilke dele af en organisme vi her bliver vidne til. Efterhånden som vi lærer vort eget indre at kende, kan vi begynde at finde de samme ting ude i universet. Desuden kan vi lære at opfatte vort eget indre som et univers i kraft af den velkendte nattehimmel, som vi jo ser som et univers med mørkt rum og lysende sole.
      Når der er bevidsthed bag vort eget univers, må der også være bevidsthed bag det store univers.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
Symbol af Martinus
Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne