Det Evige Verdensbillede, bog 5
Instinktuniverset.
Instinktatomet eller instinktsolsystemet
Symbol nr. 50
50.1  Vi ser et system med et atom eller et kraftcenter, igennem hvilket der går en bevidsthedsenergi, i dette tilfælde instinktenergien. På det materielle plan opsummerer instinktenergien sig i et instinktatom (rød farve). Sådanne atomer med deres elektroner eller planeter danner muskulaturen. Instinktatomerne holdes i live igennem den bevidsthedskraft, vi kalder instinktet, som befordrer alle automatfunktioner. Med instinktenergien er der begyndt at blive lidt bevidsthed, og det er også den energi, der er med til at danne plantelegemet.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
Symbol af Martinus
Symbol 50
Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet