Det Evige Verdensbillede, bog 5
Intuitionsuniverset.
Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Symbol nr. 54
54.1  Symbolet viser et intuitionsatom (blå farve). Det danner materie og har sit sæde i den materielle organisme. Hele det seksuelle liv foregår igennem intuitionen, og hele den seksuelle udløsning, den seksuelle velbehagelighed og lystfølelse er atomkraft. I det fysiske legeme er de seksuelle organer og hele det seksuelle område opbygget af intuitionsatomer, og det er således intuitionsfunktionen, der holder dette område i live. Det seksuelle liv er ikke i særlig grad baseret på tænkning. Dyrene tænker ikke over det, de skal ikke have vejledning i, hvordan forplantningen skal finde sted. Det er alt sammen noget, de har intuitivt.* Intuitionen skal nok få dem til at fornemme, hvordan det skal foregå. Det er ikke noget, de behøver særlig undervisning i.
      Men selvfølgelig befordrer intuitionen andet end den fysiske forplantning og opbygningen af de fysiske organer. Intuitionen er en af hovedbevidsthedsfunktionerne i kosmisk eller åndelig oplevelse. Den bevirker også, at det, man har tilegnet sig i tidligere liv ved studium, ved erfaring og viden osv., kan man i færdig form få med ind i det næste liv, så man ikke skal begynde at studere forfra og stå lige så uvidende i det nye liv, som man var i det forrige. Det, man har tilegnet sig, kan man tage med. – Det er på denne måde, jeg har fået hele min bevidsthed med fra tidligere liv. Jeg har jo ikke i dette liv møjsommeligt skullet optræne og spekulere over, hvordan det gik til, eller hvor det kom fra. Det har jeg færdigt i min bevidsthed og behøver kun at trække det frem. Det sker alt sammen igennem denne intuitive kraft.
      Intuitionen skal have sine organer, for uden intuition måtte menneskene være uden seksualisme på det fysiske plan. Uden seksualisme ville de ikke kunne nyde hverken det ene eller det andet. Al nydelse er seksuel nydelse, og seksuel nydelse er igen befordret af atomkraften.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
 
____________
* Vedr. instinktbåren intuition, se Livets Bog, bind 5, stk. 1928 (udvalgt tekst ved symbol nr. 66).
Symbol af Martinus
Symbol 54
Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet