Det Evige Verdensbillede, bog 5
Hukommelsesuniverset.
Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
Symbol nr. 55
55.1  Symbolet viser et hukommelsesunivers (indigo farve). I forgrunden ser vi et atom eller en sol med to af sine elektroner eller planeter.* Hukommelsesatomet danner sammen med en mængde andre atomer det, der udgør vort skelet, hår og negle. Der er altså tale om ikke-beboede planeter, der udgør de mineralske tilstande eller den mineralmaterie, som danner vort skelet, og som styres og ledes igennem vore bevidsthedskræfter. Det er kræfter, der i vor dagsbevidsthed er i forbindelse med hukommelsen.
      Hukommelsen kan have overskud, der laver alt til glæde. Minderne er lykkelige tilstande, og jo længere tilbage i tiden minderne hører hjemme, desto mere lykkefornemmelse fører de med sig. I grundprincippet er hukommelsesenergien en ekstaseenergi, som breder sig i organismen, og som er med til at opretholde skelettet. Når det forholder sig sådan, skyldes det, at hukommelsen ikke inkarnerer i materien. Hukommelse er udtryk for en bevidsthedstilstand, hvor dagsbevidstheden udelukkende holder sig på det åndelige plan, det vil sige i væsenets egen indre verden.
      Det lyder jo helt fantastisk, at hukommelsen har med skelettet at gøre, men sådan er det altså. Negle, skelet osv. har ikke noget bevidst liv i modsætning til organismens animalske dele, der har vågen dagsbevidsthed på det fysiske plan. Vi kan klippe i negle og hår uden at mærke det, fordi det liv, der er bagved, er trukket tilbage og lever i sin indre verden.
      Symbolet viser altså det atomsystem, som danner de mineralske dele i vor organisme, og som holdes i live igennem erindringsevnen, altså den funktion, der sker i form af hukommelse. Den er jo i vældig funktion, og det drejer sig ikke blot om de kære minder, vi har fra fortiden. Vi har oplevet masser af ting, som vi i dag, i morgen og fremover må huske på. Vi skal hele tiden kunne huske, ellers kan vi ikke opleve noget nyt. Når vi kan opleve på ny, sker det udelukkende i kraft af, at vi kan huske og derved genkende.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
 
____________
* Se stk. 49.1, 55.1 og 58.1 vedr. symbolets baggrund og de to elektroner i forgrunden.
Symbol af Martinus
Symbol 55
Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet