Det Evige Verdensbillede, bog 5
Elektronsprængning i menneskets atomverden
Symbol nr. 57
57.1  Ligesom på det forrige symbol ser vi et tyngdeatom med dets udstrålinger til de to små elektroner. Men som vi kan se, er der sket noget. Dette menneske er blevet hidsigt, og der er en alt for voldsom tyngdekraft.* Når et menneske er blevet hidsigt, bliver dets atomer overopladede. Denne overopladning skal jo udløses, og derved kommer elektronerne ud af deres baner. Lige så snart de kommer ud af banerne, kan de blive trukket sammen, så der bliver eksplosioner, men der kan også ske det, at elektronerne går fra hinanden og går uden for det felt, hvor de hører hjemme.
      Når elektroner fra mavefeltet går over i et andet felt, for eksempel i blodsystemet, bliver blodet forgiftet. Ved hidsighed bliver blodet forgiftet, og så bliver hele mennesket forgiftet. Det sker, når elektronerne går over i de andre dele, hvor de ikke hører hjemme, og der opstår sammenstød med det fremmede områdes elektroner, akkurat som ude i verdensrummet. Symbolet viser en kollision mellem kun to elektroner, men det ville mennesket slet ikke kunne mærke. Der skal måske tusinder eller millioner af små bitte kollisioner til for at danne en lille filipens. Symbolet viser kun princippet.
      Vi ser, at der er sket noget i sjælelivet eller bevidstheden, som bevirker, at fremmede elektroner er gået over i følelsesområdet. De sort-røde figurer viser, at mentaliteten er blevet fordærvet.
      Når der er opstået en mavesygdom, vil det kunne skabe en tilsvarende sjælelig lidelsestilstand. Mennesket kan jo aldrig være lykkeligt, når det lider af en vældig smerte, eller når det på anden måde er inde i unormale forhold, hvor tingene ikke virker, som de skal. Dette vises ved de sort-røde figurer,** som altid betyder det degenererende eller det, der er i fordærvelse ved organismen. Når et menneske bliver hidsigt, er det ikke blot maven eller fordøjelsessystemet, der kommer i uorden, men de øvrige dele af bevidsthedsområdet kommer også i uorden.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
 
____________
* I betydningen tyngdeenergiens kraft, og ikke i betydningen gravitationskraft.
** De sort-røde figurer findes på symbol nr. 25, 33, 57, 68, 75.
Symbol af Martinus
Symbol 57
Elektronsprængning i menneskets atomverden