Det Evige Verdensbillede, bog 5
Atomforgiftning
Symbol nr. 58
58.1  Symbolet viser et følelsesunivers, der er symboliseret ved gul farve. I forgrunden ses et følelsesatom med to elektroner eller en sol med to af sine planeter.* I dette univers er der kommet noget ind, som ikke skal være der. Det er overskud af tyngdeenergi (orange farve) fra et menneske, der er hidsigt. Dette overskud er gået over i et felt, hvor det ikke hører hjemme. Det skulle gå til maven, der er beregnet på at opsummere tyngdeenergien. Maven skal jo eksistere ved tilførsel af tyngdekraft**, men når der bliver for meget, må overskuddet brede sig videre ud. Her er det gået over i blodsystemet (blodatomer, lungeatomer osv.), hvor det har skabt forgiftning. På dette symbol er det kun i en noget mindre form, men der er andre former, der er meget værre.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
 
____________
* Se stk. 49.1, 55.1 og 58.1 vedr. symbolets baggrund og de to elektroner i forgrunden.
** I betydningen tyngdeenergiens kraft, og ikke i betydningen gravitationskraft.
Symbol af Martinus
Symbol 58
Atomforgiftning