Det Evige Verdensbillede, bog 5
Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol nr. 59
59.1  Symbolet viser tyngdeenergiens indbrud (orange farve) i følelsesområdet (gul farve), men i en form, der er meget værre end vist på det foregående symbol. En hel del tyngdeatomer fra fordøjelsesområdet er nu brudt ind i blodområdet, i lungesystemet, hvor der så sker eksplosioner. Hvis vi forestillede os, at vi så det nede fra mikrokosmos, ville vi ikke se det som blod, materie eller stof. Vi ville kun se sole og planeter, og vi ville kun se et verdensalt, akkurat ligesom vi ser det ude i verdensrummet. Vi ville se denne reaktion som en verdensbrand. Denne vældige verdensbrand i dette univers giver sig udslag i betændelse i følelsesområdet. Tyngdeatomerne er ikke egnede til at være sammen med følelsesatomerne, og derfor sker der eksplosioner. Kloderne kan jo heller ikke komme i berøring med hinanden, uden at der sker eksplosioner. I mikrokosmos gør de samme love sig gældende som i makrokosmos.
      Vi ser et lungeområde, der fremtræder i en stor betændelsestilstand. Her vil man måske indvende, at betændelse får man da ved infektion. Det er klart, at mennesket er meget modtageligt for infektion, for tuberkulose og meget andet, når det allerede indefra har undermineret eller forgiftet noget af systemet. Men efterhånden vil menneskene af naturen blive så stærke og så sunde, at de ikke vil være modtagelige for sygdomme udefra.
      Mange mennesker er i dag tilsyneladende sunde, men hvis man på en eller anden måde kunne måle deres immunitet over for forskellige sygdomme, ville man se, at den var højst forskellig. Nogle mennesker ville være meget modtagelige, mens andre ville være endnu mere modtagelige. Sådan ville man altså se forskellige grader af modtagelighed, alt efter som sjælelivet har gjort et menneske stærkt eller gjort det svagt.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
Symbol af Martinus
Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet