Det Evige Verdensbillede, bog 5
Atomkatastrofernes udslag i organismen
Symbol nr. 65
65.1  Øverst på symbolet ses, hvordan det seksuelle, symboliseret med blå farve, er kommet ind i intelligensområdet, hvor det hele skulle være grønt. Der er kommet en intuitionsseksualisme ind i tankelivet, det vil sige seksuelle spekulationer, hvilket skaber ødelæggelse af livet. I området ved kønsorganerne ser vi tilsvarende, hvordan intellektualitet eller intelligensenergi er kommet ind i intuitionsområdet og forvirrer hele dette område, og sådan bliver alle områder forvirrede, fordi energier er trængt ind, hvor de ikke skulle være. Følelsesenergi (gul farve) er trængt ind i tyngdeområdet, hvor det hele skulle være orange. Tyngdeenergi er trængt ind i følelsesområdet, hvor det hele skulle være gult. Intelligens er trængt ind i instinktområdet, hvor det hele skulle være rødt.
      Når energierne er blandet så meget, skyldes det, at tankelivet har været ganske ukontrolleret. Heldigvis bliver det ikke så omfattende, som symbolet viser, for hver enkelt lidelse er så stærk, at væsenet nok skal begynde at standse op. Men det kan dog nå helt ned til en åndssvag tilstand, hvor det ikke kan manifestere sig på det fysiske plan uden at skulle mades og passes og plejes af andre. Men dette er så også vendepunktet.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955
Symbol af Martinus
Symbol 65
Atomkatastrofernes udslag i organismen