Det Evige Verdensbillede, bog 5
Den animalske fordøjelse
Symbol nr. 69
69.1  Symbolet viser, hvad der sker i en mave set nede fra mikroverdenen eller atomverdenen. Vi ser et maveunivers med kloder eller elektroner, som er befolkede med animalsk liv, og som på en måde er analoge med vor egen jord. Vi ser, hvordan disse kloder eller elektroner eksploderer under fordøjelsen. Det animalske liv er liv, der kan tænke, der har intuition, der kan frygte og være rædselsslagent og føle skrækkelig smerte.
      Set fra vort perspektiv går føden ned i mavesækken og bliver fordøjet ved hjælp af forskellige reaktioner, men set nede fra atomverdenen er der tale om en verdensbrand. Vi kan finde noget tilsvarende ude i verdensrummet. På symbolet ser vi vældige eksplosioner og vældige verdenskatastrofer. Det skyldes, at det animalske liv skal dræbes, for at vi kan komme ind til de livsenheder, der er markeret med rødt. De findes også i modne frugter og planteføde, hvor der ikke er meget at fordøje og ikke noget særligt drab. Men ved den animalske fordøjelse, som vist på symbolet, er det højtudviklede kloder, der bliver ødelagt. Det kan man ikke bebrejde menneskene, for de er jo ikke kommet længere frem i udviklingen.
      Det er givet, at selv om man er kærlig imod sine medmennesker og kærlig imod dyrene og klapper dem, så er man som kødæder alligevel med til at dræbe dyrene her i mellemkosmos. Og man er også med til at dræbe livet nede i mikroverdenen i sit eget indre. Andre væseners kroppe må ødelægges, og inde i ens egen fordøjelse fortsætter drabet. Det giver meget besvær at ødelægge alt det liv, det kræver afføring, det kræver en hel masse processer, som udviklingen senere vil fritage mennesket for.
 
Kursusforedrag 5-2, 08.12.1955
Symbol af Martinus
Symbol 69
Den animalske fordøjelse