Det Evige Verdensbillede, bog 6
Jordklodens dyreepoke – skærsilden
Symbol nr. 80
Martinus forklarede dyreriget og jordmenneskestadiet ved hjælp af to særlige symboler, nr. 80 og 81.
 
80.1 Symbolet viser jordkloden i dyrerigets domæne. Mineralriget er degenereret, planteriget er ligeledes degenereret og er ikke længere så dominerende, fordi der er kommet animalsk liv. Derfor må jordklodens bevidsthed få den struktur, der er vist på symbolet.
      Det orangefarvede strålefelt med takkerne symboliserer det kulminerende dyrerige. Vi ser straks, at polkonstellationen er forandret. Væsenerne begynder at blive enpolede. Der er nu en sort takket polstruktur, og forneden bag denne struktur er der en lige mørk struktur. Der er hvidt i mellemrummene. Forskellige grader i poludviklingen er markeret ved forskellige gradueringer i mørketoninger. Der dannes altså et mørkt område. Det var jo det, der frembragte "syndefaldet", der frembragte skinsygen og kampen om at besidde og eje det modsatte køn. Derfor er strukturerne nu malet med sort farve.
 
Det evige verdensbillede, 7. kursus, 1. foredrag, 26.01.1956
Symbol af Martinus
Symbol 80
Jordklodens dyreepoke – skærsilden