Det Evige Verdensbillede, bog 6
Jordklodens visdomsepoke
Symbol nr. 83
83.1 Symbolet viser jordklodens visdomsepoke (grøn farve), hvor den har udlevet det rigtige menneskerige (gul farve), der er det sidste fysiske stadium. Da vil den jordiske menneskehed for længst være forsvundet. Fra andre kloder kommer der så andre menneskeheder, der er blevet modne til at kunne leve videre her.
      Efterhånden vil jordkloden være slidt op, da den ligesom andre legemer vil blive gammel. Når den ikke længere kan afføde de nødvendige livsbetingelser, skiller jordjeget sig ud fra kloden, og så fortsætter det med at leve i de højere verdener ligesom menneskene. Vi ser ganske vist et billede af jorden, men det er kun som kendetegn. Jorden er nu en måne, den er en død klode, som bevidstheden ikke har så megen forbindelse med. Den lever i det højeste skabelsesområde, det, som jeg kalder visdomsriget, og derved har den så en stor epoke. Dette område er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.
 
Det evige verdensbillede, 7. kursus, 1. foredrag, 26.01.1956
Symbol af Martinus
Symbol 83
Jordklodens visdomsepoke