Det Evige Verdensbillede, bog 6
Jordklodens intuitionsepoke
Symbol nr. 84
84.1 Når visdomsriget er udlevet, går jordklodevæsenet videre til den guddommelige verden, altså intuitionsområdet (blå farve). Ligesom mennesket og andre levende væsener går jordklodevæsenet igennem dette rige. Men kloden er stadigvæk en død verden, den kan helt være opløst. Når vi ser den på symbolet, er det kun, fordi den skal være et kendemærke. (Se fortsættelse i stk. 78.2).
 
Det evige verdensbillede, 7. kursus, 1. foredrag, 26.01.1956
 
I ovennævnte kursusforedrag forklarede Martinus derefter jordklodens indgang i mineralriget i en ny spiral. Denne forklaring er gengivet i stk. 78.2.
Symbol af Martinus
Symbol 84
Jordklodens intuitionsepoke