Det Evige Verdensbillede, bog 6
Den rigtige forestilling om næsten.
Menneskenes forskellige karaktertrin
Symbol nr. 88
88.1 Symbolet viser de forskellige stadier, menneskene er på. Nogle mennesker er intellektuelle, rent materialistisk intelligente (grøn farve), andre er mere følelsesbetonede (gul farve), og nogle er endnu i særlig grad instinktvæsener, navnlig primitive naturmennesker osv. (rød farve). Alle disse mennesker, navnlig de følelsesbetonede og de intelligensbetonede, lever imellem hinanden, det er de moderne kulturmennesker. De tror alle sammen, at der kun er ét trin, og at de står på samme trin, men i virkeligheden står de på forskellige trin. Når nu mennesket tror, at de andre står på det samme trin som det selv, kan det få onde tanker om de andre væsener, fordi de handler på den måde, som hører deres eget trin til, men sådan må de selvfølgelig handle.
 
Det evige verdensbillede, 1. kursus, 2. foredrag, 13.10.1955
Symbol af Martinus
Symbol 88
Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin