Det Evige Verdensbillede, bog 6
Det levende væsen 1.
Natbevidstheden
Symbol nr. 90
90.1 Symbolet viser et enkelt levende væsen. Det kan være et menneske eller et dyr. Det øverste hvide felt symboliserer dets jeg, og det midterste af de tre felter symboliserer dets overbevidsthed. De er evige realiteter, som er uden for tid og rum. Og så er der et tredje princip, der er symboliseret ved det nederste felt. Dette princip er også en evig realitet, og det går ud på at skabe og dermed befordre en evig forandringsproces. Denne evige forandringsproces er baseret på sult og mættelse: den evige hunger efter en særlig interessesfære, mættelsen af denne og så hungeren imod en ny. Sult- og mættelsesprincippet kan illustreres ved, at man skal spise og blive mættet, for igen at blive sulten og igen at blive mættet. De seks forskelligt farvede figurer udtrykker de principper, som væsenet manifesterer sig efter, og efter hvilke disse kontraster skabes. Der er et legeme for hvert af disse seks principper, et instinktlegeme (rød farve), et tyngdelegeme (orange farve), et følelseslegeme (gul farve), et intelligenslegeme (grøn farve), et intuitionslegeme (blå farve) og et hukommelseslegeme (indigo farve).
      Tyngdelegemet udtrykker det fysiske legeme, og når det dør, går bevidstheden over på følelseslegemet. Den runde gule figur med trekanten i midten skal symbolisere et væsen, som er død fra det materielle plan. Det er nu bevidst i det åndelige område, den psykiske tilstand, og lever med sin bevidsthed overført på følelseslegemet.
      Det er i det skabtes område eller i dette tredje princip, at væsenet skifter legemer, skifter mentalitet, skifter interessesfære og vokser fra den ene tilstand til den anden og oplever den ene tilstand efter den anden. Hver enkelt af disse tilstande er timelige, mens organerne for deres frembringelse er evige realiteter i overbevidstheden. Derfor er det evigt sikret, evigt garanteret, at væsenet har en organisme. Grundenergilegemerne kan ikke alle sammen dø på en gang, kun et legeme kan dø ad gangen. De åndelige legemer er ikke så udsatte som det fysiske legeme og kommer derfor ikke så let ud for læderinger.
      Hvert enkelt grundenergilegeme har sin rod inde i overbevidstheden. Selv om et legeme går under, overlever det i form af en talentkerne i overbevidstheden. Når talentkernen således overlever et legemes undergang, kan der senere bygges et nyt legeme op, når betingelser herfor igen kommer til stede. Reinkarnationen er baseret på dette princip. De seks grundenergilegemer har til formål at danne kontrast, således at væsenet kan gå fra den ene kontrasttilværelse til den anden.
 
Det evige verdensbillede, 3. kursus, 1. foredrag, 03.11.1955
 
 
Symbol nr. 90 er identisk med symbol nr. 6, Det levende væsen 1, bortset fra den runde figur inden for den sorte ring. I de tre foredrag "Gennem døden 1" (12.05.​1958), "Gennem døden 1" (21.05.1958) og "Efter døden" (06.06.1958) forklarede Martinus symbol nr. 90 umiddelbart efter, at han havde forklaret symbol nr. 6. Disse forklaringer bringes i nedenstående stk. 90.2, 90.3 og 90.4.
Symbol af Martinus
Symbol 90
Det levende væsen 1. Natbevidstheden