Det Evige Verdensbillede, bog 6
Væsenets to poltilstande
Symbol nr. 94
94.1 Vi kommer så til det jordiske menneske, der i sin bevidsthedsstruktur ikke er så langt fra det enpolede væsen på det foregående symbol.
 
Foredrag, Efter døden, 06.06.1958
Symbol af Martinus
Symbol 94
Væsenets to poltilstande