Det Evige Verdensbillede, bog 6
Det dobbeltpolede væsen
Symbol nr. 95
95.1 Symbolet viser det dobbeltpolede væsen. Vi ser, at der er sket en stor forvandling i forhold til det enpolede væsen. Det dyriske er helt forsvundet, der er ikke meget instinkt og tyngde tilbage. Den orange baggrundsfarve betyder, at det er et fysisk væsen, og at det er på det fysiske plan. Den runde gule figur symboliserer den feminine pol, og den grønne symboliserer den maskuline pol. Vi ser, at den maskuline og den feminine pol er blevet jævnbyrdige. Vi ser, at der er kommet meget følelse (gul farve) og meget intelligens (grøn farve) og meget intuition, overordentligt meget intuition (blå farve). Der er en vis balance. Det nederste blå felt betyder, at det er et færdigt væsen. Det behøver ikke at inkarnere på jorden mere. Når det har nået denne balance imellem polerne, betyder det, at det er overordentligt kærligt, at det kulminerer i kærlighed. Det dobbeltpolede menneske har en høj intellektualitet, og det har intuitionen i sin magt. Det er helt igennem et hundrede procent kosmisk væsen.
 
Foredrag, Gennem døden 2, 28.05.1958
Symbol af Martinus
Symbol 95
Det dobbeltpolede væsen