Artikelsamling 1

Korsets tegn

1943

15.1  Korset er lysets symbol og udtrykker sandheden
I min bog "Bisættelse" har jeg allerede beskrevet, hvorledes korset, der ved Jesu lidelseshistorie blev ophøjet til et lysets symbol, allerede forinden ved sin særlige struktur var udgørende et af livets fornemste symboler, idet der ikke findes nogen som helst mulighed for at skabe et bedre eller mere fuldkomment symbol for det levende væsens mest ophøjede manifestation eller væremåde end netop i form af selve "krydset" eller "korset". Ja, samme tegn er så talende, at det udtrykker selve Guddommens egen absolutte tilværelsesmåde og er således selve sandhedens mest korrekte udtryk, og i kraft heraf ville denne dets ophøjede natur umuligt kunne have undgået før eller senere at være blevet opdaget af menneskeheden. Det ville dermed uundgåeligt være blevet lysets symbol, selv om det slet ikke var blevet anvendt og kendt ved Jesu lidelseshistorie. Men dets tilknytning til nævnte lidelseshistorie har jo kun stærkt forøget dets glans eller rettere gjort denne glans tilgængelig på et tidligere stadium i udviklingen, end det ellers ville være blevet tilfældet. Og det er netop dette ved dets tilknytning til lidelseshistorien afslørede eventyr, jeg gerne her vil indvi Dem i.