Artikelsamling 1

Den hemmelige magt bag våbnene

1944

17.1  Er det kapitalisme, militarisme, politik eller forretning, der ligger bag den dræbende magt?
Vi lever i en tid, hvor der tales så meget om våben, der tales om bombeflyvemaskiner, slagskibe, tanks, flyvende bomber, håndgranater, maskingeværer, revolvere, bajonetter osv. Kulminationen af sabotage og ødelæggelser i stor stil kaster larm og røgskyer kilometerhøjt op igennem atmosfæren. Myrderier og blodbade, hele befolkningers dødsskrig runger igennem verden. En dødslavine går hen over jorden. Og det store problem for den lidende menneskehed må urokkeligt blive spørgsmålet: "Hvad eller hvem er den dræbende magt"? –
      Ja, her vil man måske svare, at det er "kapitalismen", "militarismen", det er den eller den form for "politik", eller det er "forretning" eller monopoliseringen af de eller de landes særlige råstoffer eller råmaterialer, der udgør den dræbende magt, ligesom man måske også vil fremhæve, at religionen eller religiøse ideer kan afføde krig eller kamp om værdierne. Men er det nu rigtigt? – Er det disse foreteelser, der er den absolut dybeste årsag til dødslavinen eller det i øjeblikket frembrusende ragnarok over jorden? –