Artikelsamling 1

Bibelen i Bibelen

1944

18.1  Påskegudstjenestens ceremonier er kun forgængelige traditioner omkring påskeevangeliet
En af de bibelske traditioner eller beretninger, der har været med til at gøre "Bibelen" til en udødelig eller til en uudslettelig sandhedsåbenbaring, er den, der ligger til grund for den kristne verdens "påske". Den kristne påske har jo sit udspring eller sin rod i den bibelske beretning om Jesu lidelseshistorie. Selve påskefesten er jo kun en ceremoni, en særlig gudstjeneste med sakramente, sang, orgelbrus, tændte lys, smukke farver etc., der alt sammen tjener til at gøre nævnte gudstjeneste til en religiøst opbyggende, glæde- og livslystbefordrende fest for de inderligt troende deltagere til minde om verdensgenløseren. Det er ikke denne højtidelige ceremoni omkring påskeevangeliet, der gør dette til et stedsevarende budskab, ikke blot til de religiøst troende, men også til de i høj grad materialistisk vantroende.
      Hvis påskeevangeliets bevarelse kun eksisterede i kraft af en ceremoni og dennes udsmykkede og for sindet opbyggende detaljer, ville nævnte evangelium for længst have været forsvundet i glemselens store intet. Thi alle sådanne ceremonier eller foreteelser og de her ind under henhørende detaljer er kun forgængelige traditioner, som bliver udlevede og derfor efterhånden må vige for andre traditioner eller mere moderne former for skik og brug såvel på det religiøse som på det materielle område.