Artikelsamling 1

Den mentale treenighed

1945

20.1  Det levende væsens grundanalyse
Min analyse af det levende væsen og verdensaltet viser to realiteter, der hver især udgør det samme treenige princip, og nævnte princip bliver derved tilværelsens eller livets grundanalyse. Intet levende væsen vil således kunne eksistere uden at udgøre denne analyse. Vi kan nemlig ikke komme uden om dette, at nævnte væsen udgør en tilkendegivelse af et "noget", der oplever, har vilje, tænker, skaber eller manifesterer sig. Enhver ting, i hvilken disse faktorer ikke er til stede, udtrykker vi som en "død ting". Denne "døde ting" kalder vi sædvanligvis "materie". Den hører til det materiale, igennem hvilket det førnævnte "noget" manifesterer sig, danner organisme og de tankeformer og udtryk for mentalitet, som netop i sig selv udgør livets oplevelse. Det er denne materie, der i mit hovedværk "Livets Bog" udtrykkes som "X3".
      Men når materien således bliver gjort til materiale for livets oplevelse, afslører dette jo, at der eksisterer en evne, i kraft af hvilken man kan udløse denne proces og dermed skabe sin manifestation eller synliggørelse. Denne evne er "skabeevnen", der ligeledes kendes fra mit hovedværk som "X2". Den igennem denne skabeevnes funktion synliggjorte materieforvandling afslører altså et højere "noget", idet skabeevnen umuligt kan eksistere selvstændigt, men derimod udelukkende kun som en egenskab ved et "noget", der kan herske, byde og befale over den. Dette "noget" er altså det levende væsens "jeg" og udtrykkes i "Livets Bog" som "X1". Disse tre foreteelser danner altså tilsammen den enhed, vi kender som "det treenige princip". Dette treenige princip er som nævnt det levende væsens grundanalyse. Intet levende væsen kan eksistere uden netop i kraft af, at det udgør nævnte princip. Da vi med lethed kan konstatere, at selve verdensaltets struktur består af de samme tre uadskillelige foreteelser eller principper, der netop lige akkurat udgør de tre betingelser, der kræves, for at et "noget" kan fremtræde som "et levende væsen", bliver verdensaltet hermed også synligt som "et levende væsen". Og det bliver igennem denne enkle og simple analyse en kendsgerning, at det levende væsen er et billede af selve universet eller verdensaltet. Det er en "kopi" af Guddommen. Det er en bekræftelse på "Bibelens" beretning om Adams identitet som "mennesket i Guds billede".