Artikel:  (0-47)       Stk.:  (1-10)     
      Avanceret søgning

Tanker på femogtyveårsdagen for mit åndsarbejdes fødsel, 1921-1946

1946

22.1  Min missions fødsel, skærtorsdag den 24. marts 1921
Kære venner! Som De allerede ved, er dagen i dag søndag den 24. marts en mærkedag i mit liv. For 25 år siden var den 24. marts en skærtorsdag. Når nævnte dag således blev en mærkedag i min tilværelse, er det fordi jeg på denne dag oplevede afslutningen på en hel serie af meget ejendommelige oplevelser, som jeg i de nærmeste forudgående dage havde været indhyllet i. Da disse oplevelser i nogen grad overbelastede hjernen og nervesystemet, bevirkede de meget stærke smerter i de pågældende organer. Ud af disse smerter blev jeg netop befriet nævnte skærtorsdag. Og da disse først var fjernede, kunne jeg begynde vågen, dagsbevidst at koncentrere mig om de psykiske oplevelser, jeg således i de forudgående dage havde gennemgået. Som De måske allerede ved fra min lille bog "Omkring min missions fødsel", bestod disse oplevelser i en slags "ilddåb". Nævnte oplevelser var naturligvis udelukkende beregnede på mig selv personligt og ville ikke kunne have haft nogen som helst interesse for andre mennesker, hvis ikke de netop kom til at afsløre sig som det udløsende moment til den viden, som Gud har givet mig at overbringe menneskeheden.
      Da De alle sammen kun kender mig igennem denne min viden, som nu i form af "kosmiske analyser" eller åndsvidenskab herfra er begyndt at brede sig ud til menneskene, vil det sikkert være ejendommeligt for Dem at høre, at der har været en tidsperiode i mit nuværende liv, hvor jeg i vågen dagsbevidsthed slet ikke ejede denne viden, men var lige så uvidende på åndelige områder som det almindelige jordmenneske. Og på det rent materielle område kan jeg heller ikke sige, at jeg var særligt vidende. Jeg havde ikke fået nogen skoleundervisning ud over den, man får i en lille skole langt ude på landet, hvor der kun er to klasser og én lærer, og hvor skolegangen i hin tid kun var seks timer om ugen om sommeren og noget mere om vinteren. Jeg lærte ligesom de andre børn at regne og skrive lidt til husbehov. Menneskehedens store filosoffer og intellektuelle førere og deres opfattelser lærte vi ikke at kende i en sådan skole. Det syntes, som om det her var mere vigtigt, at vi fik kendskab til Rolf Krake og hans bersærker, Gorm den Gamle og Harald Blåtand og frem for alt datoerne for deres regeringstid.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.