Artikelsamling 1

Det kosmiske verdensbillede i lommeformat

1955

29.1  Et verdensbillede er et overblik over livets og universets grundprincipper
Hvad er et verdensbillede? – Det er et overblik over de grundprincipper, på hvilke hele naturen, de levende væseners liv samt stjernernes og mælkevejenes reaktioner og baner hviler. Men hvordan skal et menneske, sådan en lille mikrobe, dog blive i stand til at få et sådant overblik? Verdensaltet eller universet har jo hverken begyndelse eller ende. Det er således uendeligt i sin udstrækning. Man vil da aldrig nogen sinde kunne få et overblik over noget, der er uendeligt i sin udstrækning. Hvordan skal man komme til bunds i noget, der er bundløst? – At påstå, at man har et overblik over verdensaltet, kan da kun fanatikere gøre. Ja, således lyder vel den almindelige moderne opfattelse, og navnlig vel fra selve den materialistiske videnskabs side. Men hvordan skal almindelige materialistisk indstillede mennesker vel kunne få nogen som helst anden opfattelse? – De forstår endnu ikke at indstille deres sanser, intelligens og opfattelsesevne på en sådan måde, at de virkelig kan overskue verdensaltet og derigennem opleve løsningen på livsmysteriet eller livets gåde. Det er ikke livets mening, at verdensaltet ikke skal kunne opleves. Det er ikke livets mening, at selve livet, deres egen identitet, skal blive ved med at være mystik. For Kristus var livet og dets ophav ikke nogen mystik, men soleklar virkelighed. At han ikke kunne åbenbare denne sin store viden på andet end en rent barnlig måde, skyldes ikke ham, men den barnlige og i kosmisk henseende analfabetisk indstillede menneskehed, til hvem han måtte tale. Det er den samme primitivitet og kosmiske barnlighed hos menneskene, der har betinget, at de store religioner heller ikke har kunnet åbenbare verdensbilledets hemmelighed i logiske tankerækker, synlige for intelligensen og dermed kontrollable for forstanden, som kendsgerninger. At få overblik over verdensaltet er således ikke en umulighed. Hvorfor kan videnskaben da ikke med deres vældige optiske apparater, teleskoper, mikroskoper og elektronmikroskoper og deres vældige elektronhjerner komme til dette overblik? – Nej, med den indstilling, som den moderne videnskab og de almindelige materialistisk indstillede mennesker har, er verdensaltets mystik eller hemmelighed uløselig. Overblikket over verdensaltet er således ikke et spørgsmål om de foreteelser, som videnskaben er eksperter i at udforske.