Artikelsamling 1

Juleaften og nytårsaften

1960

36.1  Julehøjtideligheden og nytårshøjtideligheden
Juleaften og nytårsaften er to meget ejendommelige aftener. De afviger fra alle årets øvrige aftener. De udgør kulminerende festaftener. De fejres til ære for to store, fundamentale livsprincipper i den evige, altomfattende verdensorden. Som vi i det følgende skal se, udgør julehøjtideligheden og nytårshøjtideligheden i kosmisk belysning henholdsvis mindehøjtidelighed for kærlighedsprincippet og udødelighedsprincippet.