Artikelsamling 1

Har det jordiske menneske en fri vilje?

1933

4.1  Besvarelsen af dette spørgsmål vil for det store flertal af menneskene virke fantastisk og fremmedartet
Da det levende væsen i sin absolutte analyse ikke udgør en blot og bar fysisk genstand, men er af en så dybtgående natur, at dets fremtræden og oplevelse af livet betinges af en serie kræfter og realiteter, der endnu ligger langt uden for den alfare vej for det jordiske menneskes almindelige tankegang og forestilling om livet, kan ovennævnte spørgsmåls besvarelse naturligvis ikke manifesteres uden netop at repræsentere sådanne fremmede tankeområder. Nævnte besvarelse vil derfor for det store flertal af mennesker virke fantastisk og fremmedartet, især for sådanne individer, der endnu er så primitive, at de tror om sig selv at være autoriteter på enhver tænkelig form for analysering og derfor på forhånd benægter alt, hvad de ikke forstår eller har evne til at sanse. For sådanne mennesker er disse linjer naturligvis ikke skrevet, men derimod for individer, der virkelig har evne og tolerance nok til at rette blikket mod de dybder eller den virkelighed, der for almenheden endnu skjuler sig under det tågeslør, vi kalder "fantasi".
      Over for disse væsener skal jeg her forsøge at give et lille strejflys ind over nogle enkelte af de realiteter, der betinger skabelsen af det levende væsens evne til at kunne gøre, hvad det vil.