Artikelsamling 1

Falske profeter og falske Kristus'er

1971

44.1  Kristi egne udtalelser om sin genkomst
Da der efterhånden vil opstå mange falske profeter, af hvilke nogle endog vil udgive sig for at være Jesus Kristus, er spørgsmålet om, hvordan man kan kende disse, opstået og blevet aktuelt. Jeg har derfor følt mig tilskyndet her at henvise til Kristi egne udtalelser om den begivenhed, der er blevet udtrykt som "Kristi genkomst". Kristus har selv meget alvorligt advaret imod disse falske profeter og falske Kristus'er, ligesom han i et symbolsk sprog urokkeligt har forklaret for dem, der har øren at høre med og øjne at se med, hvorledes denne såkaldte "genkomst" vil blive. Jeg skal derfor henvise til Matthæus-, Markus- og Johannes-evangelierne, hvor han siger: "Se, jeg har sagt eder det forud. Derfor om de sige til eder: Se, han er i ørkenen, da gå ikke derud; se, han er i kamrene, da tro det ikke! – Thi ligesom lynet udgår fra østen og lyser indtil vesten, således skal menneskesønnens tilkommelse være. – Og da skal menneskesønnens tegn vise sig på himmelen; og da skulle alle jordens stammer jamre, og de skulle se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed." (Matt. 24,25-27 og 24,30).
      Kristus advarer videre og siger: "Se til, at ingen forfører eder! – Mange skulle på mit navn komme og sige: Det er mig; og de skulle forføre mange. – Og dersom nogen da siger til eder: Se her er Kristus, eller se der! da tro det ikke! – Thi falske Krister og falske profeter skulle fremstå og gøre tegn og undergerninger for at forføre, om det var muligt, de udvalgte." (Mark. 13,5-6 og 13,21-22).
      Men Kristus taler videre om sin genkomst, hvilket vil sige hans missions fuldkommengørelse. Han udtrykker det således: "Men talsmanden, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder." (Joh. 14,26).
      "Jeg har endnu meget at sige eder; men I kunne ikke bære det nu. – Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede eder til hele sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynde eder. – Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder." (Joh. 16,12-14).