Artikel:  (0-47)       Stk.:  (1)     
      Avanceret søgning

Supplerende historiske oplysninger

Artikelsamling 1 indeholder artikler, der for nogles vedkommende indgår i en tidstypisk sammenhæng, hvor der henvises til bestemte navne og begivenheder. I det følgende er derfor ganske kort opsummeret de historiske oplysninger, der kan være interessante i den forbindelse.
      I 1932 udkom første bind af Livets Bog. Det var oprindelig meningen, at de første kapitler af bind 1 skulle udkomme i hæfteform i 1930, men trykningen trak ud, så det blev først fra bind 2, at Livets Bog publiceredes på den måde. Disse 16-siders subskriptionshæfter blev udsendt til abonnenterne efterhånden som trykningen skred frem, og man kunne så selv samle dem til hele bind og få dem indbundet. Livets Bog 2-7 udkom i perioden 1939 til 1960. I 1960 havde Martinus i en alder af 70 år dermed afsluttet sit hovedværk.
      Ved siden af arbejdet på Livets Bog skrev Martinus en række artikler til tidsskriftet Kosmos. Det første nummer udkom i april 1933. Kosmos skulle være et kontaktorgan eller forbindelsesled til de mennesker, der allerede dengang var begyndt at interessere sig for Livets Bog og Martinus' arbejde. Artiklerne omhandlede "tidens aktuelle emner belyst fra det kosmiske plan eller ud fra de retningslinjer, i hvilke de vil komme til at udvikle sig i den ny verdenskultur". Kosmos udkom en gang om måneden, og Martinus var ansvarshavende i alle årene indtil sin bortgang i 1981.
      I 1941 startede en serie publikationer med navnet "Breve". De udkom sideløbende med Kosmos, i starten to gange om måneden. Ideen var at have et organ for en mere direkte kontakt til Sagens interesserede. Særligt blandt Sagens interesserede i provinsen var der et ønske om at få tilsendt referater af Martinus' foredrag i København. Foruden disse foredrag var emnerne blandt andet: En populær gennemgang af Livets Bog, Esperantokursus, Spørgsmål og Svar. Publikationerne ændrede senere navn til "Kontaktbreve". Korrespondanceafdelingen, som denne del af Instituttets virke kaldtes, ophørte i 1968.
      Udover sit store arbejde med at skrive bøger og artikler var Martinus en hyppig foredragsholder. Foredragene omhandlede, ligesom artiklerne, en række aktuelle, afsluttede emner fra samtiden i en kosmologisk belysning, hvor det mere "tunge" teoretiske stof blev ladt i baggrunden. Hans første offentlige foredrag var i Højskoleforeningens sal, Frederiksberg, den 1. december 1930, hvor der var 200-300 tilhørere. Før den tid talte Martinus mest for mindre forsamlinger i privat regi.
      Om sommeren blev foredragene afholdt i Klint ved Nykøbing Sj. Her grundlagdes i 1934 Kosmos Feriekoloni, der ligger direkte ud til Kattegat i meget naturskønne omgivelser. Ideen var, at Sagens interesserede her kunne holde ferie på landet og samtidig studere Martinus' analyser og møde andre af Sagens venner i en fri og utvungen atmosfære. Kolonien skiftede i 1946 navn til Kosmos Ferieby og i 1977 til Martinus Center.
      Til orientering kan det til sidst nævnes, at Sagens fysiske rammer og udgivelsesvirksomhed i starten havde navnet Livets Bogs Bureau (1932-1945). Herefter ændredes navnet til Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Sagens fysiske rammer har siden 1943 har haft til huse på Mariendalsvej 94-96 på Frederiksberg i København.
 
Oversigt over nye stykoverskrifter
Stykoverskrifterne til følgende artikler er alle skrevet af Ole Therkelsen: Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.