Indholdsfortegnelse for
Grand Kursus

 

  Forord
1. Vejen til selvoplevelse af livets mening
2. Frigørelse og suverænitet
3. Hvad er det, vi bliver vidne til i form af verdensaltet?
4. Det treenige princip, det levende væsen
5. Væsenernes udødelighed
6. Den evige livsoplevelsesstruktur
7. Menneskets to sindelag. Livsovertroen og dødstalentet
8. Evas skabelse – syndefaldet og polprincippet
9. Ånd og legeme. Solsystemet og atomsystemet
10. Vegetarisk og animalsk føde
11. Bønnens mysterium
12. Bønnens mysterium, materialisationer og syner
13. Gennem de åndelige verdener
14. Jordens millionårige udviklingsepoker
15. Hvad verdensaltet fortalte