Det Tredje Testamente. Juleevangeliet (småbog 13)
© Martinus Institut 1981
4. udgave, 1. oplag 2013
ISBN: 978-87-575-0345-6
Sat med Century Schoolbook
og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2013

Udgivet af Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)

1. udgave 1949 (uden udgavebetegnelse)
2. udgave 1967 (uden udgavebetegnelse)
3. udgave 1988 (uden udgavebetegnelse)
4. udgave 2013: Der er foretaget en retskrivningsmæssig korrektur, herunder en sammenligning af teksten med 1. udgaven. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret.

Nærmere oplysninger om den retskrivningsmæssige korrekturgennemgang kan ses på Martinus Instituts website (martinus.dk).

Teksten er baseret på et foredrag 10.12.1944, gengivet i Kontaktbreve 1945-46.