Det Tredje Testamente. Vejen til paradis (småbog 25)
© Martinus Institut 1981
6. udgave, 1. oplag 2013
ISBN: 978-87-575-0358-6
Sat med Century Schoolbook
og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2013

Udgivet af Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)

1. udgave 1965 (uden udgavebetegnelse)
2. udgave 1977 (uden udgavebetegnelse)
3. udgave 1989 (uden udgavebetegnelse)
4. udgave 2000
5. udgave 2004
6. udgave 2013: Der er foretaget en retskrivningsmæssig korrektur, herunder en sammenligning af teksten med 1. udgaven. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret.

Nærmere oplysninger om den retskrivningsmæssige korrekturgennemgang kan ses på Martinus Instituts website (martinus.dk).

Teksten er baseret på en artikel i Kosmos 1958.