Det Tredje Testamente. Den ideelle føde
Småbog 5
© Martinus Institut 1981
7. udgave, 2019
ISBN 978-87-575-0348-7 (softback)
Sat med Century Schoolbook
Trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2019

Udgivet af Martinus Institut, Danmark
martinus.dk

Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5022-1 (e-bog, ePub), 2019

1. udgave, 1942 (uden udgavebetegnelse): Kapiteloverskrifter indsættes.
2. udgave, 1955 (uden udgavebetegnelse): Retskrivningen opdateres.
3. udgave, 1974 (uden udgavebetegnelse)
4. udgave 1990 (uden udgavebetegnelse): Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes.
5. udgave 2001
6. udgave 2004 (egl. nyt oplag)
7. udgave, 2019:
Foruden titlen Den ideelle føde får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredje Testamente. Der foretages en korrekturgennemgang, herunder en sammenligning af teksten med artikelserien i Kosmos 1933-34. En kort indholdsfortegnelse indsættes. Indeks og oversigt over bibelcitater udgår.

Publiceret første gang som artikel i tidsskriftet Kosmos nr. 4-9, 1933 og 1-2, 1934.

Nærmere oplysninger om korrekturgennemgangen kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (martinus.dk).

Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.