Det Tredje Testamente, Livets Bog, bind 1
© Martinus Institut 1981
6. udgave 2011, 1. oplag 2011
ISBN: 978-87-575-0316-6
Sat med Century Schoolbook og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2011

Udgivet af Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)

1. og 2. udgave: Udkom i henholdsvis 1932 og 1950 med titlen Livets Bog.
3. udgave 1981: Foruden titlen Livets Bog fik bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredje Testamente, og symbol nr. 23 og 19 blev indsat på omslagets for- og bagside.
4. udgave 2003: Der blev foretaget en retskrivningsmæssig opdatering og korrektur. Stykoverskrifterne blev placeret som margennoter ud for de pågældende tekststykker.
5. udgave 2006: Enkelte layoutmæssige ændringer.
6. udgave 2011: Der er foretaget en fornyet korrekturgennemgang, herunder en sammenligning af teksten med originalmanuskriptet. Bogens symboler er digitaliseret i forbedret kvalitet ud fra Martinus' originaler. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret, og tekstspalterne står nu symmetrisk omkring bogmidten. Desuden er indsat et noteblad.
Nærmere oplysninger om den retskrivningsmæssige opdatering og øvrige korrekturgennemgang kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (martinus.dk).

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".