Det Tredje Testamente, Livets Bog, bind 7
© Martinus Institut 1981
4. udgave 2014
ISBN 978-87-575-0322-7 (hardback)
Sat med Century Schoolbook og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2014

Udgivet af Martinus Institut, Danmark (www.martinus.dk)

Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5006-1 (e-bog, ePub), 2014

1. udgave, 1960: Udkommer med titlen Livets Bog (udkommer i subskription 1952-60).
2. udgave (betegnet "ny udgave"), 1985: Foruden titlen Livets Bog får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredie Testamente, og symbol nr. 23 og 19 indsættes på omslagets henholdsvis for- og bagside.
3. udgave, 2007: Der foretages en retskrivningsmæssig opdatering og korrektur. Der indsættes en kort indholdsfortegnelse foran i bogen, og stykoverskrifterne er tilføjet som margennoter ud for de pågældende tekststykker. Der indsættes indeks og en oversigt over bibelcitater.
4. udgave, 2014: Der er foretaget en fornyet korrekturgennemgang, herunder en sammenligning af teksten med originalmanuskriptet. For at gøre bogen mere læsevenlig er skrifttypen ændret, og tekstspalterne står nu symmetrisk omkring bogmidten. Et noteblad er indsat. Indeks og oversigt over bibelcitater udgår.

Nærmere oplysninger om den retskrivningsmæssige opdatering og øvrige korrekturgennemgang kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (martinus.dk).

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".

Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.