Det Tredje Testamente, Det Evige Verdensbillede, bog 4
© Martinus Institut 1981
2. udgave, 2019
ISBN 978-87-575-0376-0 (hardback)
Sat med Century Schoolbook
Trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2019

Udgivet af Martinus Institut, Danmark
www.martinus.dk

Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5011-5 (e-bog, ePub), 2019

1. udgave, 1994
2. oplag, 1998 (egentlig ny udgave): Der er tekstrettelser.
2. udgave, 2019: Der foretages en korrekturgennemgang, herunder en sammenligning af teksten med originalmanuskriptet. Visse tekster og styknumre til symbol 40-42 revideres. Bogens symboler digitaliseres i forbedret kvalitet ud fra Martinus' originaler. Indeks og oversigt over bibelcitater udgår. Et noteblad og oversigt over bibelcitater indsættes.

Nærmere oplysninger om korrekturgennemgangen kan ses på Martinus Instituts hjemmeside (www.martinus.dk).

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".

Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.