Det Tredje Testamente, Det Evige Verdensbillede, bog 5
© Martinus Institut 2012
1. udgave 2012, 1. oplag 2012
ISBN 978-87-575-0327-2
Sat med Century Schoolbook og trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2012

Udgivet af Martinus Institut, Danmark (martinus.dk)

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede,
bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds
billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem
indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".