Det Tredje Testamente, Det Evige Verdensbillede, bog 6
© Martinus Institut 2015
1. udgave 2015, 1. oplag 2015 (hardback)
ISBN 978-87-575-0328-9
Sat med Century Schoolbook
Trykt hos Narayana Press
Printed in Denmark 2015

Udgivet af Martinus Institut, Danmark

Andre udgivelser af denne bog:
ISBN 978-87-575-5013-9 (e-bog, ePub), 2015

Omslag: Symboler af Martinus, forklaret i Det Evige Verdensbillede, bog 2. Forside: Symbol nr. 23, "Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse". Bagside: Symbol nr. 19, "Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)".

Kopiering, eftertryk og andre former for gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig aftale med Martinus Institut. Citater fra værket kan gengives uden tilladelse, når det sker i overensstemmelse med ophavsretsloven.