Indholdsfortegnelse for
Verdensreligion og verdenspolitik
  Jordmenneskets skæbneårsag
1.    Troen på guddommelig hævn og favorisering
2.    "Offer" og "forsoning" i kristendommen
3.    Lidelseserfaringer
4.    Vor egen "korsfæstelse"
5.    Vi er selv vor egen skæbneårsag
  Pilatus, Kristus og Barrabas
1.    Påskeevangeliet og det moderne menneskes sindelag
2.    Tre roller i menneskets psyke
3.    Pilatusmentaliteten som det herskende sindelag
4.    Pilatus' gode vilje
5.    Kompromisløsninger
6.    Angsten for "de andres" mening
7.    Nikodemus- og Pilatusmentalitet
8.    Den moderne Pilatus' alvorlige situation
9.    Kristusmentalitetens frigivelse fører til "korsfæstelse", men også til opstandelse
10.    "Opstandelsen" eller "den store fødsel"
  Verdensreligion og verdenspolitik
1.    Det daglige livs mysterium
2.    Hvorfor krig, ragnarok og lidelser?
3.    Menneskenes misforståelse af de kristne verdensidealer
4.    Hvad dommedagsepoken betyder
5.    Religion og politik identiske
  Hvorfor skal man tilgive sin næste?
1.    Lovgivning og stat i vor tid
2.    Love med tilbagevirkende kraft
3.    Frihedskamp og kristendom
4.    Kristendom og krigshåndværk
5.    De stridende parters "bøn" om sejr
6.    Kristi væremåde er den sande kristendom
7.    Mennesket i Guds billede
8.    Mennesket i sfinksens billede
9.    Selvopholdelsesdrift og handlemåde
10.    Det jordiske menneske repræsenterer et vendepunkt i udviklingen
11.    Magtprincippet og retsprincippet
12.    Skæbnedannelsen og det dyriske i menneskets natur
13.    Kristus som forbillede på menneskelig natur