Ældre årgange af Kosmos mv.

FORSIDEBILLEDET

Vi har her den glæde at kunne bringe et billede af vor trofaste medarbejder i Indien, frk. Anna Ørnsholt. Anna Ørnsholt fyldte 80 år den 4. august i år og modtog stor hyldest fra sine mange venner. Ti nationer var repræsenteret ved te- og kaffebordet den nævnte dag i hendes smukke hjem i Kotagiri i de blå bjerge, nærmere udtrykt som Nilgiris og beliggende i Sydindien. Anna Ørnsholt udviser en enestående gæstfrihed overfor de mange indenlandske og udenlandske mennesker, hun kommer i berøring med. Hendes hjem er rent internationalt, mentalt set.

Anna Ørnsholt har i sin tid opholdt sig tyve år i Pandit Nehrus hus og bliver kaldt "tante Anna". Før denne periode var hun ti år sekretær for en af verdens største videnskabsmænd, dr. Bose. Det var denne videnskabsmand, der opfandt de instrumenter, ved hvilke man kunne måle planters reaktioner over for fysiske påvirkninger.

Igennem Anna Ørnsholt fik vor sag sit første fodfæste i Indien. Og foruden dette har hun oversat seks bind af "Livets Bog" og er nu i færd med at oversætte det syvende. I dette meget store arbejde er hun blevet assisteret af sin elskelige veninde Lulu Wilding.

Anna Ørnsholt var i sin tid teosof og levede med i teosofiens store dage i dens verdenscenter i Adyar, Madras, medens Annie Besant og Leadbeater og andre af de da kendte store indenfor samfundet endnu levede. Ligeledes har hun også kendt Krishnamurti under hans opvækst i Adyar. Anna Ørnsholt er således meget trænet i teosofisk eller højere åndelig tænkning. Hun havde derved let ved at komme til forståelse og acceptation af vore kosmiske analyser og blev en glimrende medarbejder i vor mission, ligesom hun blev en hurtig og dygtig oversætter af nævnte kosmiske analyser til engelsk. Ligeledes var Anna Ørnsholt en glimrende tolk for mig under mine foredrag i Indien. Hun var også til stor hjælp for Gerner Larsson under hans ophold i det store solskinsland. Vi kan derfor ikke i tilstrækkelig høj grad takke Anna Ørnsholt for al hendes store trofaste og kærlige tilknytning til vor mission og sag i menneskehedens tjeneste. Det er derfor med stor glæde, vi bringer hendes billede her i JULE-KOSMOS. Vi håber, at Anna Ørnsholt endnu har mange gode og dejlige år fremover til glæde for hende selv og den sag, hun på så kærlig og smuk en måde har gjort til ét med sit eget liv.

Martinus