Gå tilbage
Symbol 22a: Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
Gå frem
Symbol 22a: Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 22A

Resume af forklaring til symbol 22A – Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede:

Dette symbol er et hjælpesymbol, som viser det materialistiske og gudløse område af verdensbilledet eller verdensaltet. Symbolet symboliserer det samme som den nederste del af symbolerne 21 og 22, hvilket udgør den fysiske verden. På dette symbol mangler alle de realiteter, som ligger til grund for det levende væsens evige eksistens, og for at det overhovedet kan fremtræde som et levende væsen.

Symbolet viser kun skabelse og skabte ting, men ingen skaber.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 2.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Området oven for det takkede mørke felt symboliserer gudesønnens eller det levende væsens fysiske organisme.
  • Området under det takkede mørke felt symboliserer den fysiske verden.
  • Den mindre trekant symboliserer det levende væsens jeg, medens den store trekant symboliserer Guddommens jeg. Spørgsmålstegnet ovenpå trekanterne symboliserer, at de to jeg’er endnu kun er mystik for væsenet.
Se også