Gå tilbage
Symbol 27: Jordklodens kosmiske stråleglans
Jordklodens kosmiske stråleglans
Gå frem
Symbol 27: Jordklodens kosmiske stråleglans
Jordklodens kosmiske stråleglans
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 27

Resume af forklaring til symbol 27 – Jordklodens kosmiske stråleglans:

Symbolet symboliserer jordkloden og dens bevidsthed. Jordkloden udvikler sig fremad mod lysere forhold og vil blive mere levende og behagelig for menneskeheden. Rovdyr og andre kødædende dyr samt giftige og sygdomsbefordrende dyr er i færd med at uddø på kloden. Junglekrat og urskove vil forsvinde. Jordens mindst udviklede mennesker er i færd med at udvikle sig frem til civilisation og kultur. Menneskene forvandles fra det dyriske til det menneskelige i væremåde, hvilket sker igennem den af deres ufærdige natur affødte mørke skæbne.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 3 og Livets Bog, bind 1.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Omkring den fysiske klode findes der, som vist, en aura eller stråleglorie.
  • Den hvide, korsformede del symboliserer alt det, der udgør det menneskelige i menneskeheden, og det helt mørke felt symboliserer alt det dyriske.
  • Den lysere aura udenom det mørke felt viser den almengældende jordiske atmosfære, som repræsenterer en blanding af det menneskelige og det dyriske tankeklima. Denne blanding udgør jordens nuværende kulturstandard.
  • Det dyriske tankeklima er i aftagende, og i takt hermed vil den menneskelige aura, altså den hvide aura på symbolet, brede sig og udfylde hele billedet.
  • De grå trappetrin forneden symboliserer udviklingen i det kosmiske spiralkredsløb. Jordkloden befinder sig i sin udviklingsbane over for trin 2, hvilket vil sige i dyreriget.
  • Mellem de to vandrette violetfarvede felter symboliserer jordklodens forhold til spiralkredsløbets kulmination i lys og kulmination i mørke. Jordkloden har netop passeret mørkekulminationen og er på vej fremad mod det tiltagende lys.
Se også