Gå tilbage
Symbol 29: Kosmiske udviklingsbaner
Kosmiske udviklingsbaner
Gå frem
Symbol 29: Kosmiske udviklingsbaner
Kosmiske udviklingsbaner
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 29

Resume af forklaring til symbol 29 – Kosmiske udviklingsbaner:

Symbolet symboliserer de levende væseners evige liv, som udgør en evigt skiftende vandring mod det allerhøjeste lys. I verdensaltet eller kosmos findes en uendelighed af menneskeheder fra helt andre kosmiske livsbaner end den, jordmenneskeheden befinder sig i. Disse menneskeheders væsener har naturligvis helt andre strukturer og former for organismer end jordmenneskehedens væsener. Ligesom jordmenneskehedens organismer er bygget op som redskaber for livet på jordkloden, så er andre planeters menneskeorganismer tilpassede som redskaber til disse planeters astronomiske forhold og livsbetingelser. Men selv om væsenerne er forskellige i organismeopbygning, vil de alle i deres slutfacit, gennem deres manifestation og væremåde, afsløre sig hver især som det totalt fuldkomne væsen: Mennesket i Guds billede efter hans lignelse.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 3 og Livets Bog, bind 1.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Den hvide tåge, som omgiver trappeformationen, symboliserer alle de levende væseners jeg eller X1.
  • Det svage anstrøg af violet farve ved trappeformationens sider symboliserer væsenernes skabe – og oplevelsesevne eller X2.
  • De andre farvede felter symboliserer de levende væseners organismer eller X3.
  • De mærkede striber eller løbere op over trappetrinene symboliserer forskellige kosmiske udviklingsbaner. Hver enkelt banes væsener udgør en særlig art med sit særlige præg.
  • Der findes et uendeligt antal udviklingsbaner i verdensaltet. De fleste af disse berører ikke jordkloden, men går ind over andre kloder og verdener i det evige verdensrum.
  • Den femte udviklingsbane fra højre symboliserer ”pattedyrbanen”, hvortil det jordiske menneske hører.
  • Den fjerde og den sjette udviklingsbane fra højre symboliserer henholdsvis insekternes bane og fuglenes bane.
Se også