Gå tilbage
Symbol 41: Stjernesymbolet
Stjernesymbolet
Gå frem
Symbol 41: Stjernesymbolet
Stjernesymbolet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 41

Resume af forklaring til symbol 41 – Stjernesymbolet:

Symbolet er udtryk for selve verdensaltet.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 4.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Trekanten skal udtrykke, at verdensaltets grundanalyse udgør et “treenigt princip”, nemlig X1, X2 og X3. Disse realiteter findes i ethvert levende væsen og kendes under udtrykkene “jeget”, “skabe- og oplevelsesevnen” og “det skabte”.
  • At trekanten er omgivet af en sol skal udtrykke, at livet i sin højeste analyse er absolut lys.
  • At strålerne fremtræder i korsform skal udtrykke, at den fuldkomneste manifestation er kærlighed.
Se også