Gå tilbage
Symbol 54: Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Gå frem
Symbol 54: Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 54

 

Resumé af forklaring til symbol 54 – Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet

Symbolet viser et intuitionsatom (blå farve). I den fysiske krop er de seksuelle organer og hele det seksuelle område opbygget af intuitionsatomer. Det er således intuitionsfunktionen, som holder dette område i live. Hele det seksuelle liv foregår igennem intuitionen, og hele den seksuelle udløsning, den seksuelle velbehagelighed og lystfølelsen er befordret af kraften fra atomet. Det seksuelle liv er ikke i særlig grad baseret på tænkning.

Intuitionen er tillige en af hovedbevidsthedsfunktionerne i den kosmiske eller åndelige oplevelse. Den bevirker også, at det, man har tilegnet sig i tidligere liv ved studium, ved erfaring og viden osv., kan man i færdig form få med sig ind i det næste liv. Man skal altså ikke begynde at studere det hele forfra.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

Se også