Gå tilbage
Symbol 56: Den sunde atomvirksomhed i organismen
Den sunde atomvirksomhed i organismen
Gå frem
Symbol 56: Den sunde atomvirksomhed i organismen
Den sunde atomvirksomhed i organismen
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 56

 

Resumé af forklaring til symbol 56 – Den sunde atomvirksomhed i organismen

Symbolet viser et tyngdeatom (orange farve) i mave- og fordøjelsesuniverset med to tilhørende elektroner. Det kan også ses som en sol med to af dens planeter. I atomet er kraften opsummeret som i en akkumulator. Denne kraft giver liv, som folder sig ud og er med til at danne fordøjelsessystemet.

Mellem atomet og dets elektroner ser vi et tomrum, der er fyldt med figurer. Det skal vise de elektriske kraftstrømninger, der udløses som tankekraft, og giver liv til elektronerne og holder dem på plads. Akkurat som solen holder jordkloden og de andre planeter på plads. Udløsningen af tankekraften skal ske i en bestemt tilmålt mængde. Får elektronerne for lidt eller for meget kraft, kan de lave en kolossal ravage eller de kan dø.

De øvrige figurer i tomrummet markerer andre kræfter og strømninger som intelligens, følelse osv., og som beliver de andre dele i dette univers. Men her omtales kun det, der har med tyngdeenergien at gøre.

Symbolet viser også figurer med de øvrige grundenergifarver. Det skal vise, at det samme billede, som her gælder for tyngdeenergien og dermed for fordøjelsen, også gælder for instinkt-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesområdet. Disse områders planeter eller elektroner får deres kraft på samme måde, men blot igennem de kraftlinjer, der hører ind under den tilsvarende grundenergi.

På symbolet er alt normalt, her er den rigtige tilpasning af tankekraften, hvilket vil sige, at sjælelivet er i ro og i fred. Her er ikke noget, som er overdimensioneret eller underdimensioneret. Her er ikke sygdom – men strålende sundhed i disse dele af organismen. Men sådan er det jo ikke endnu, fordi mennesket ikke er et færdigt menneske.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

Se også