Gå tilbage
Symbol 61: Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Gå frem
Symbol 61: Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 61

 

Resumé af forklaring til symbol 61 – Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet

Symbolet viser, hvordan følelsesenergien (gul farve) kan trænge ind i instinktområdet (rød farve). Både instinktenergien, der jo arbejder meget automatisk, og følelsesenergien er til stede i vor bevidsthed og har forbindelse med vor tanke. På primitive stadier ledes det hele af instinkt, men hos menneskene ledes meget af det med forstand og tanke. Den mikroverden, der bliver vist på symbolet, er underlagt menneskets tanke. Når et stjernesystem fra følelsesområdet trænger ind i muskulaturen sker der kollisioner og sygdom opstår. Der kan dannes bylder, sår, gigt og meget andet.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også