Gå tilbage
Symbol 67a: Den ideelle fødes vibrationer
Den ideelle fødes vibrationer
Gå frem
Symbol 67a: Den ideelle fødes vibrationer
Den ideelle fødes vibrationer
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 67A

 

Resumé af forklaring til symbol 67A – Den ideelle fødes vibrationer

Symbolet viser ligesom symbol 67 den føde, som passer til de forskellige udviklingstrin. Herunder at de lettere og mildere former for rod-, kerne- og bladprodukter udgør den foreløbige ideelle føde for det jordiske menneske, og at en øget tilvænning til frugtkødet er under udvikling.

De tre nederste trin på trappeformationen symboliserer hhv. rovdyrenes, det jordiske menneskes og det færdigt udviklede menneskes zoner. Figurerne til højre på de tre trin symboliserer hhv. kødprodukternes, den grove vegetariske fødes og frugtkødets livsenheder.

Det mørke felt i kødlivsenheden udgør den del, der består af A-livsenheder. De egner sig ikke for optagelse som næring i en anden organisme, og for dem betyder denne optagelse døden. Via denne proces frigøres B-livsenhederne, som udgør den egentlige næring. Zigzag-linjen viser kødlivsenhedernes samlede vibration. Denne vibration er alt for stærk for den jordmenneskelige organisme, hvis vibration er vist på det næste trin i form af den punkterede zigzag-linje. Dette trins livsenhed, som er den vegetariske fødes livsenhed, har et mindre mørkt felt. Drabsprocessen ved indtagelse af denne føde er ikke nær så stor. Vi ser, at denne fødes vibrationer, som er vist midt på trinnet, ligger nærmere den jordmenneskelige organismes vibrationer. For det fremskridtsvenlige menneske er det således mere moralsk at anvende de vegetariske produkter.

Symbolet for frugtlivsenheden på næste trin har ikke noget mørkt felt og dermed ingen A-livsenheder, som skal dræbes ved optagelse i en anden organisme. Da frugtkødets vibration er noget mindre end den jordmenneskelige vibration, kan den dog endnu ikke udgøre hovedernæringen for det jordiske menneske.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5 og småbog 5 “Den ideelle føde”.

(Note: Martinus har anvendt tre varianter af dette symbol, som er gengivet som symbol 38, 67 og 67A)

Se også