Gå tilbage
Symbol 73: Den defekte organisme
Den defekte organisme
Gå frem
Symbol 73: Den defekte organisme
Den defekte organisme
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 73

 

Resumé af forklaring til symbol 73 – Den defekte organisme

Symbolet viser princippet for det fysiske legeme hos det jordiske menneske symboliseret ved den orange ring.

Organerne i det fysiske legeme er opbygget ved hjælp af talentkerner. Der findes et organ for hukommelse, for intelligens, for intuition osv. Sådan har vi i den fysiske organisme organer for disse åndelige funktioner. Vi ser, at nogle af disse organer er defekte. Det er de blevet på grund af giftige nydelser eller ved et udsvævende liv med udskejelser, for lidt søvn osv.

I samme grad som mennesket nedbryder sine fysiske organer, i samme grad svækker det talentkernerne, som findes i overbevidstheden. Men på samme måde kan man også bygge nye talentkerner og en sund organisme op ved træne sig i gode færdigheder og tilegne sig viden og begavelse f.eks. inden for musik, videnskab og kunst.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

(Note: De tre symboler nr. 71, 72 og 73 indgår tillige som dele af det samlede symbol nr. 74)

Se også