Gå tilbage
Symbol 8-9-10: Det treenige princips tre analyser
Det treenige princips tre analyser
Gå frem
Symbol 8-9-10: Det treenige princips tre analyser
Det treenige princips tre analyser
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 8-9-10

Resume af forklaring til symbol 8, 9, 10 – Det treenige princips tre analyser:

Verdensaltet er et levende væsen – Guddommen. Det udgør alt, hvad der eksisterer og udgør dermed alt det store og alt det små, alt lys såvel som alt mørke, alt det intellektuelle og alt det uintellektuelle, alt det såkaldte onde ligesom alt det såkaldte gode. Da det udgør alle foreteelser på én og samme gang, kan det i sig selv ikke have nogen som helst analyse ud over dette ene, at det udgør “Noget som er”. Dette “Noget som er” har nøjagtig de samme tre analyser eller tre X’er som alle andre levende væsener. X1 udgør verdensaltets dirigerende jeg, X2 dets oplevelses- og skabeevne og X3 det skabte.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1.

Centrale detaljer i symbolet:

 

Symbol 8 Det guddommelige noget – X1

Den hvide skive symboliserer verdensaltets evige jeg, X1. Dette jeg udgør alt, hvad der findes i dets umanifesterede form. Det udgør også jeget i hvert enkelt levende væsen.

 
Symbol 9 Det levende væsens skabeevne – X2

  • Verdensaltets jeg har en evig skabeevne, X2.
  • Den violette skive med det store mørke felt i midten og de mange små mørke felter i udkanten symboliserer det evige princip, som lader det guddommelige noget – X1 fremtræde som det “ene” store væsen og de “mange” små væsener inden i det store væsen. Gennem de små væsener befordres det store væsens skabe- og oplevelsesevne.
  • Den violette farve betegner skabeevnens højeste grundenergi, moderenergien.

 
Symbol 10 Det skabte – X3

Symbolet repræsenterer resultatet af verdensaltets X1 og X2. Dette resultat er det skabte verdensalt, X3.

De farvede felter udgør verdensaltets bevidsthedsfelter eller de seks tilværelsesplaner:
rød – instinktsfæren – planteriget
orange – tyngdesfæren – dyreriget
gul – følelsessfæren – det rigtige menneskerige
grøn – intelligenssfæren – visdomsriget
blå – intuitionssfæren – den guddommelige verden
lys indigo – hukommelsessfæren – salighedsriget

Se også